Llavors i Arrels (de 3 a 7 anys)

Adaptació a l'escola

En aquesta edat és important que els alumnes tinguin un horari relativament fix per tal que aconsegueixin unes habituds i es vagin adaptant al grup. En la mateixa línia cal considerar la regularitat en assistir a l’escola.

Si una família preveu que no pot complir l’horari establert de manera habitual, cal que ho comuniqui a la tutora.

En cas de malaltia o d’impossibilitat d’assistir a l’escola, cal avisar a secretaria abans de les 08.45 del matí o de les 14.45 de la tarda.

Cursos i tutories

P3 Bolets (de 3 a 4 anys)
Tutora: Marta Plana Cuesta
Tutora: Eva Sánchez Palomeras

P4 Granotes (de 4 a 5 anys)
Tutora: Bet Senis Prat
Mercè Anglada Bonshoms*

P5 Roselles (de 5 a 6 anys)
Tutora: Pilar Cañada Campos

Adriana Olivas Mir*

1r (de 6 a 7 anys)
Tutora: Estela Colomer Benet

2n (de 7 a 8 anys)
Tutor: Miquel Soler Pons

Material Escolar

Com a línia d’escola, a fi de fomentar el sentit de responsabilitat sobre els objectes d’ús comú, tot el material escolar d’ús individual és col·lectiu (paper, tisores, llapis, ceres, cartolina, jocs didàctics, pintura,…etc.).

Horaris

Altres mestres de l'etapa

Mestra especialista d’Anglès: Júlia Buxó Martínez
Mestra especialista de Música: Miquel Soler Pons
Educació emocional i servei de psicopedagogia:  Mireia Serra Sala

* Mestres que fan suport i/o matèria.