Llavors i Arrels (de 3 a 7 anys)

Adaptació a l'escola

En aquesta edat és important que els alumnes tinguin un horari relativament fix per tal que aconsegueixin unes habituds i es vagin adaptant al grup. En la mateixa línia cal considerar la regularitat en assistir a l’escola.

Si una família preveu que no pot complir l’horari establert de manera habitual, cal que ho comuniqui a la tutora.

En cas de malaltia o d’impossibilitat d’assistir a l’escola, cal avisar a secretaria abans de les 08.45 del matí o de les 14.45 de la tarda.

Cursos i tutores

P3 Bolets (de 3 a 4 anys)
Marta Plana Cuesta
Pilar Cañada Campos
P4 Granotes (de 4 a 5 anys)
Toni Valle Cañada
Mercè Anglada Bonshoms
P5 Roselles (de 5 a 6 anys)
Eva Sánchez Palomeras
1r (de 6 a 7 anys)
Sara Graboleda Reyes
2n Àligues (de 7 a 8 anys)
Elisabet Senis Prat
Miquel Soler Pons

Material Escolar

Com a línia d’escola, a fi de fomentar el sentit de responsabilitat sobre els objectes d’ús comú, tot el material escolar d’ús individual és col·lectiu (paper, tisores, llapis, ceres, cartolina, jocs didàctics, pintura,…etc.).

Horaris

Altres mestres de l'etapa

Atenció a la diversitat (de 3 a 7 anys)
Psicopedagoga i Mestra: Mireia Serra Sala