ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS

Responsable del servei: David Puigvert Gelada, llicenciat en Educació Física.

ACTIVITATS DESTINADES ALS ALUMNES DEL CENTRE

Presentació, condicionals i finançament.

Apostem per activitats vivencials on els nois i noies siguin els veritables protagonistes.
El paper dels monitors/entrenadors és el d’acompanyar als nens i nenes en aquesta aventura d’aprendre i facilitar el descobriment, l’autoconeixement i el creixement per mitjà de les experiències viscudes. La recerca del protagonisme pels nois i noies passa per adaptar el conjunt d’activitats a la seva edat donat que les necessitats i interessos no són els mateixos. Tot i la vessant lúdica de les activitats extraescolars creiem que aquestes han de representar un marc de convivència ideal per a treballar tot un seguit de valors i hàbits educatius. Creiem que aquestes activitats com a mitjà educatiu no formal generen l’entorn ideal per a poder despertar diferents actituds positives que fomentin l’esperit crític, l’autonomia, el treball en grup, la cooperació, la tolerància, el respecte a la diversitat, etc. Aprendre tot jugant i jugar a aprendre és la clara voluntat que s’amaga darrere de cada activitat.
Així com el protagonisme de les activitats ha de ser dels nois i noies, el monitor/entrenador ha de ser conscient i responsable de la tasca que fa. Durant les activitats esdevindrà el punt de referència pels nois i noies. Per això posem especial atenció en la selecció del personal donat que el perfil que busquem és molt concret. Fer de monitor/entrenador no és una tasca senzilla, i fer-ho bé encara ho és menys.Els nostres professionals combinen el coneixement, l’experiència i la motivació imprescindible per poder fer aquesta feina amb plenes garanties. L’atesa als nois i noies, la responsabilitat, les ganes de fer bé les coses i la capacitat de resposta davant de situacions imprevistes.

Objectius generals 

 • Facilitar les pautes i eines necessàries per promoure l’autonomia personal dels nois i noies.
 • Treballar els hàbits d’ordre i higiene dels nens i nenes.
 • Potenciar les habilitats físiques i manuals dels participants.
 • Crear i vetllar per un espai de convivència que fomenti les relacions personals i que resulti enriquidor pels nois i noies.
 • Promoure actituds de respecte i tolerància i valorar la diversitat com un fet real i positiu.
 • Desenvolupar estratègies de joc que impliquin cooperació, potenciant el treball en grup.
 • Fomentar espais per promoure la creativitat davant situacions noves.
 • Treballar la responsabilitat per la feina.
 • Les activitats que es planifiquen cada curs escolar estan sotmeses i depenen directament del nombre d’alumnes inscrits a cadascuna d’elles, que ha d’ésser el necessari per a poder formar equips i per a poder contractar els monitors/entrenadors.
 • Qualsevol canvi –o de la suspensió de l’activitat o de la possibilitat de fer nous reagrupaments- es farà saber el més aviat possible a les persones inscrites. Les activitats que precisen d’instal·lacions municipals podrien ser modificades en concepte d’horaris per causes alienes a la nostra voluntat.
 • El cost de cada activitat és un preu aproximat, ja que entre tots els components de l’equip s’han de sufragar els costos de monitoratge amb els seus contractes,
  instal·lacions, inscripcions i assegurances. Es domiciliaran els rebuts al banc i les quotes es cobraran trimestralment (trobareu la butlleta al Bloc de l’escola).

Totes les activitats es realitzaran sota la responsabilitat d’un entrenador o monitor i del responsable del servei.
Caldrà dur roba esportiva i es podran dutxar en acabar (molt recomanable).

Inscripcions

Les activitats extraescolars començaran al setembre. Passat aquest termini, es determinaran els grups i les activitats començaran formalment el mes d’octubre.
La inscripció es farà mitjançant el link que trobareu adjunt a aquest mail. Heu d’enviar un qüestionari per alumne.

Preus i descomptes

La matrícula es cobrarà el primer trimestre. L’import variarà en funció de si participeu o no de l’Amipa (pagant la quota).

– 10€ socis.
– 25€ no socis.

El preu de la quota trimestral de les activitats extraescolars el trobareu a la taula d’activitats. Les famílies no sòcies de l’Amipa, el preu de les activitats s’incrementarà 10€ per trimestre per unitat familiar.
En l’activitat de bàsquet, en el rebut del segon trimestre, es pagarà la fitxa de jugador (40€).
Les famílies que s’apuntin en més de dues activitats tindran un descompte del 10%.

Temporització aproximada dels rebuts:
• 1r trimestre …………………………………………………….. octubre
• 2n trimestre ……………………………………………………. gener
• 3r trimestre ……………………………………………………… abril

En el quadre adjunt, trobareu un avançament del calendari d’activitats, Tracteu- lo com un document provisional a l’espera de disposar els grups en funció dels participants inscrits en cada activitat.

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del mail de l’associació: amipa@petitplan.cat