Història

Primera cerimònia de graduació. (Lleons) Curs 79 -80

La nostra Escola va començar la seva tasca educadora, ara ja fa més de 50 anys, gràcies a un grup de persones emprenedores. Aquest projecte va néixer per tal d’acompanyar a pares i mares, en l’educació dels seus fills, procurant sempre desenvolupar al màxim les seves capacitats i interessos, en un entorn familiar.

Així doncs, es va crear una escola catalana, laica que aplicava una pedagogia basada en el respecte, la llibertat, la creativitat i l’evolució individual de cada infant.

Aquesta pedagogia va tenir un ampli ressò al nostre país, doncs era una alternativa pedagògica que impulsava la investigació i la renovació.

Al llarg dels anys, la societat ha evolucionat i la nostra Escola ha donat resposta a les noves necessitats en tots els àmbits, però sempre d’acord amb la nostra filosofia.

La primera seu va ser un local del carrer Montsalvatge, que es va fer petit i es va traslladar aviat al Passeig de Barcelona. Finalment els Caputxins ens van cedir els espais que actualment ocupa l’Escola.

El debat sobre els objectius i principis que han d’orientar l’Escola cristal·litza el 1977 en la constitució d’una Cooperativa de mestres i treballadors que n’assumeixen la propietat en el compromís de continuar una Escola Cooperativa, reflexiva i crítica. 

La promoció del 93/94 va ser la darrera en sortir de l’Escola havent finalitzat el 8è d’EGB. La nova reforma educativa ens va fer prescindir de la classe dels més petits (de 2 a 3 anys) i ampliar el centre per acollir els alumnes fins a acabar l’ESO. 

L’Escola ha estat sempre pionera en l’ús de les noves tecnologies. Vam començar a utilitzar els primers ordinadors (els famosos Commodore ) i la tortuga del llenguatge Logo. Actualment, continuem innovant amb l’ús de les tecnologies utilitzant portàtils, tablets, beebots, impressores 3D, makey, Lego Mindstorm EV3. 

El curs 2018-19 hem celebrat els 50 anys de la nostra escola revivint experiències i enfocant les mirades cap al futur.