ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Organitza: Associació Esportiva i Extraescolars (AMIPA) del Petit Plançó

Presentació

Des de l’Associació Esportiva i Extraescolars del Petit Plançó, apostem per activitats vivencials on els nois i noies siguin els veritables protagonistes. El paper dels monitors/entrenadors és el d’acompanyar nens i nenes en aquesta aventura d’aprendre, tot facilitant-los el descobriment, l’autoconeixement i el creixement a través de les experiències viscudes en les activitats. Per aquest motiu, adaptem el conjunt d’activitats a les diferents edats dels participants ja que les necessitats i interessos no són els mateixos. Tot i la vessant lúdica de les activitats extraescolars creiem que aquestes han de representar un marc de convivència ideal per a treballar tot un seguit de valors i hàbits educatius. Creiem que aquestes activitats són el marc ideal per a poder treballar actituds positives que fomentin l’esperit crític, l’autonomia, el treball en grup, la cooperació, la tolerància, el respecte a la diversitat, etc. Aprendre tot jugant i jugar a aprendre és l’objectiu que hi ha al darrere de cada activitat.

Però per poder dur a terme aquesta tasca, cal comptar amb un bon equip professional. Els nostres monitors/entrenadors combinen el coneixement, l’experiència i la motivació imprescindible per poder fer aquesta feina amb plenes garanties. El bon tracte als nois i noies, la responsabilitat, les ganes de fer bé les coses i la capacitat de resposta davant de situacions imprevistes són valors fonamentals del nostre equip de treball.

Objectius generals 

  • Facilitar les pautes i eines necessàries per promoure l’autonomia personal.
  • Treballar els hàbits d’ordre i higiene.
  • Potenciar les habilitats físiques i manuals.
  • Crear i vetllar per un espai de convivència que fomenti les relacions personals.
  • Promoure actituds de respecte i tolerància i valorar la diversitat com un fet real i positiu.
  • Desenvolupar estratègies de joc que impliquin cooperació, potenciant el treball en grup.
  • Fomentar espais per promoure la creativitat davant situacions noves.
  • Treballar la responsabilitat vers la feina.

Condicionals i finançament 

A nivell de finançament, les activitats que es planifiquen cada curs escolar depenen directament del nombre d’alumnes inscrits a cadascuna d’elles. Per aquest motiu cal un nombre determinat de participants per poder formar equips o grups i, alhora, per poder contractar els monitors/entrenadors corresponents. En cas de no poder-se realitzar o de necessitar fer qualsevol canvi, es farà saber a les famílies dels inscrits.

La quota de cada activitat és la mínima necessària per tal de cobrir despeses. En concret correspon a la compra del material necessari per dur a terme l’activitat, als salaris dels monitors amb contracte, al lloguer de les instal·lacions, inscripcions, assegurances, etc. Som una entitat sense ànim de lucre de manera que adaptem al màxim totes les quotes. Aquestes es cobraran trimestralment a través d’un rebut domiciliat pel banc.

Totes les activitats extraescolars comencen al setembre i, aquest curs excepcional, ho han fet a l’octubre i es realitzen en horari de tarda tal i com s’indica en el quadre final adjunt.

Totes les activitats es fan sota la responsabilitat d’un entrenador o monitor i, alhora, del coordinador del servei (David Puigvert Gelada, llicenciat en Educació Física).

També cal remarcar que les activitats es fan seguint el protocol d’actuació i les mesures de seguretat marcades per la Conselleria d’Educació i la Conselleria de Salut. En aquest sentit, properament, us informarem de les mesures concretes per a cada activitat, així com dels punts i horaris de recollida dels nens/es.

Per a les activitats esportives, caldrà dur roba esportiva.

Activitats i normatives

Bàsquet

Va dirigida a  alumnes de cicle mitjà i superior d’educació primària (3r – 6è).

Els entrenaments duren una hora i mitja, durant la qual els alumnes han de romandre dintre el recinte escolar.  En cas de pluja els entrenaments es faran igualment però dins del gimnàs. Aconsellem als nens que després de fer l’entrenament es dutxin.
De novembre a maig es participarà en la competició de bàsquet que organitza el Consell Esportiu de la Garrotxa i que es juga els dissabtes al matí.

Multiesport 1

Pensat per als alumnes del primer cicle d’educació primària (1r i 2n).

Aquesta activitat vol ser una iniciació esportiva en diferents disciplines. Així doncs no consisteix en aprendre només un sol esport, sinó que els participants en faran de diferents com bàsquet, futbol, mini tennis, hoquei, vòlei, tennis taula, atletisme, escalada… (intentem fer els esports que es fan a la nostra ciutat). La nostra feina és iniciar els nens/es perquè més endavant puguin fer qualsevol esport o activitat esportiva. En aquest sentit, tenim convenis amb diferents entitats esportives de la ciutat per tal que els seus professionals puguin venir a l’escola a ensenyar als nostres alumnes la seva disciplina esportiva. Aquests convenis també contemplen la possibilitat que els alumnes (acompanyats del responsable de l’activitat) puguin anar a les seves instal·lacions.

A través del multiesport intentarem que assoleixin una bona base dels esports d’equip i individuals però, al mateix temps, volem ajudar-los a millorar la seva relació amb els altres, ja que l’esport és un mitjà social a on poden aprendre a relacionar-se i a ajudar-se els uns als altres mentre gaudeixen del joc i de l’esport. La idea és que quan acabin aquests dos anys de multiesport, els nens/es tinguin un bagatge esportiu més gran que els permeti escollir quina és l’activitat esportiva que els hi agrada més.

Multiesport 2

Destinat a alumnes d’ESO (de 1r a 4t). És la mateixa activitat que es fa a primària (multiesport 1), on farem una part de manteniment de la condició física i la pràctica i perfeccionament de diferents esports al llarg del curs.

Mecanografia

Pensat per als alumnes de 4t i cicle superior de primària (5è – 6è).

Consisteix en una iniciació i perfeccionament de la mecanografia. És una activitat lectiva amb suport informàtic per iniciar-se i agafar destresa i rapidesa a l’hora d’escriure amb l’ordinador.

Escacs

Pensat per als alumnes de 4t i cicle superior de primària (5è – 6è).

Consisteix en una iniciació i perfeccionament del joc d’escacs que els nen/es ja han conegut durant el curs escolar anterior (3r). El professor responsable de l’activitat, serà del Club Escacs Olot.

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb l’Associació Esportiva i Extraescolars (AMIPA) del Petit Plançó a través del mail: amipa@petitplan.cat