Tronc (de 7 a 12 anys)

Puntualitat i assistència

Durant aquesta etapa la puntualitat és important com a mitjà per a integrar-se en un conjunt així com per a l’adquisició d’una habitud bàsica en la formació dels alumnes. Les classes comencen puntualment.

En cas de malaltia o d’impossibilitat d’assistir a l’escola, cal avisar a secretaria abans de les 8.45 del matí o de les 14.45 de la tarda (en cas de saber-ho amb antelació trobareu la butlleta per omplir al Bloc o a secretaria).

Cursos i tutories

CICLE MITJÀ
3r. Tercer curs (de 8 a 9 anys)
Tutora: Rut Freixes Duran
Maria Bonfill Gamel*
Núria Torrent Planagumà*
4t. Quart curs (de 9 a 10 anys)
Tutora: Anna Curós Torra
Elisenda Peña Picazo*

CICLE SUPERIOR
5è. Cinquè curs (de 10 a 11 anys)
Tutora: Carme Planagumà Vilas
Elisenda Peña Picazo*
Júlia Buxó Martínez*
6è. Sisè curs (d’11 a 12 anys)
Tutor: Jofre Saiz Rabert
Maria Bonfill Gamel*
Elisenda Peña Picazo*

Material Escolar

Com en els cursos anteriors, a fi de fomentar el sentit de responsabilitat sobre els objectes d’ús comú, tot el material escolar d’ús individual és col·lectiu (llibres, paper, tisores, llapis, ceres, cartolina, jocs didàctics, pintura,… etc.), excepte el que s’especificarà a principi de curs, a la reunió amb els tutors. Si algú està interessat en obtenir informació prèvia sobre aquest aspecte, pot demanar-ho a la persona tutora.

Horaris

Altres mestres de l’etapa

Mestra especialista Educació Física 3r i 4t: Núria Torrent Planagumà

Mestre especialista Educació Física 5è i 6è: David Puigvert Gelada

Mestra especialista d’Anglès i  Música: Júlia Buxó Marínez

Mestra especialista en Educació artística i plàstica: Rut Freixes Duran

Educació emocional i servei de psicopedagogia: Mireia Serra Sala

Especialista en educació TAC: Jofre Saiz Rabert


* Mestres que fan suport i/o matèria.