Tronc (de 7 a 12 anys)

Puntualitat i assistència

Durant aquesta etapa la puntualitat és important com a mitjà per a integrar-se en un conjunt així com per a l’adquisició d’una habitud bàsica en la formació dels alumnes. Les classes comencen puntualment.

En cas de malaltia o d’impossibilitat d’assistir a l’escola, cal avisar a secretaria abans de les 8.45 del matí o de les 14.45 de la tarda (en cas de saber-ho amb antelació trobareu la butlleta per omplir al Bloc o a secretaria).

Cursos i tutores

CICLE MITJÀ
3r. Tercer curs (de 8 a 9 anys)
Elisenda Peña Picazo
Rut Freixes Duran
4t. Quart curs (de 9 a 10 anys)
Anna Curós Torra
Maria Bonfill Gamel
CICLE SUPERIOR
5è. Cinquè curs (de 10 a 11 anys)
Núria Torrent Planagumà
Carme Planagumà Vilas
6è. Sisè curs (d’11 a 12 anys)
Jofre Saiz Rabert

Material Escolar

Com en els cursos anteriors, a fi de fomentar el sentit de responsabilitat sobre els objectes d’ús comú, tot el material escolar d’ús individual és col·lectiu (llibres, paper, tisores, llapis, ceres, cartolina, jocs didàctics, pintura,… etc.), excepte el que s’especificarà a principi de curs, a la reunió amb els tutors. Si algú està interessat en obtenir informació prèvia sobre aquest aspecte, pot demanar-ho a la persona tutora.

Horaris

Altres mestres de l’etapa

Llengua anglesa
Núria Torrent Planagumà
Rut Freixes Duran
Educació física
Jofre Saiz Rabert

Educació Musical i dansa
Miquel Soler Pons
Atenció a la diversitat
Mireia Serra Sala

TAC
Jofre Saiz Rabert