Llavors i Arrels (de 3 a 7 anys)

Adaptació a l'escola

En aquesta edat és important que els alumnes tinguin un horari relativament fix per tal que aconsegueixin unes habituds i es vagin adaptant al grup. En la mateixa línia cal considerar la regularitat en assistir a l’escola.

Si una família preveu que no pot complir l’horari establert de manera habitual, cal que ho comuniqui a la tutora.

En cas de malaltia o d’impossibilitat d’assistir a l’escola, cal avisar a secretaria abans de les 08.45 del matí o de les 14.45 de la tarda.

Cursos i tutores

P3 Bolets (de 3 a 4 anys)
Marta Plana Cuesta
Pilar Cañada Campos
P4 Granotes (de 4 a 5 anys)
Toni Valle Cañada
Mercè Anglada Bonshoms
P5 Roselles (de 5 a 6 anys)
Eva Sánchez Palomeras
1r (de 5 a 6 anys)
Sara Graboleda Reyes
2n Àligues (de 6 a 7 anys)
Elisabet Senis Prat
Miquel Soler Pons

Material Escolar

Com a línia d’escola, a fi de fomentar el sentit de responsabilitat sobre els objectes d’ús comú, tot el material escolar d’ús individual és col·lectiu (paper, tisores, llapis, ceres, cartolina, jocs didàctics, pintura,…etc.).

Horaris

  • Entrada de les 08.30 h. fins les 09.00 h.
  • Sortida: des de les 12.20 h. fins les 12.30 h.
  • Entrada de les 14.30 h. fins les 14.45 h.
  • Sortida dels alumnes de Bolets, Granotes i Roselles: a les 16.50 h.
  • Sortida dels alumnes de 1r i 2n: a les 16.55h.

.

Altres mestres de l'etapa

Atenció a la diversitat (de 3 a 7 anys)
Psicopedagoga i Mestra: Mireia Serra Sala