Educació secundària (de 12 a 16 anys)

Educació secundària

Cursos i professors

1r. ESO (de 12 a 13 anys)
Nuri Vallejo Pujal / Eduard Vidal de Palol
2n. ESO (de 13 a 14 anys)
Rosa Mª Guitart Francàs
3r. ESO (de 14 a 15 anys)
David Planagumà Gifre
4t. ESO (de 15 a 16 anys)
Coral Solà Puigvert / Marc Coma Serrat

Material escolar

La compra dels llibres i del material va a càrrec de cada alumne/a. El material i els llibres a utilitzar s’especificarà els primers dies de curs i/o de trimestre i podrà ser adquirit a la botiga escolar de la Cooperativa Lluís Companys, administrada pels alumnes, amb descomptes per als alumnes socis.

Horaris

Matins

  • Entrada a les 08.00 h.
  • Sortida: dilluns, dimecres i divendres a les 13.30 h., i dimarts i dijous a les 13.00 h.

Tardes

  • Entrada a les 14.30 h.
  • Sortida a les 17.00 h.
  • Els dimecres i els divendres a la tarda no hi ha escola.

Els alumnes de 4t tindran la possibilitat de fer el curs de CIATE els dijous de les 16.30 a les 17.30

Distribució de professors i matèries

Àmbit d’humanitats
Àrea de llengua, ciències socials
Irma Gelis Cudí
Rosa Ma Guitart Francàs
Núria Vallejo Pujal
Teresa Aulí Llinàs

Àmbit científico-tècnic
Àrea de matemàtiques, ciències experimentals i tecnologia
Marc Coma Serrat
David Planagumà Gifre
Coral Solà Puigvert
Eduard Vidal de Palol

 

Àmbit d’expressió
Àrea d’educació física, educació visual i plàstica i educació musical
David Puigvert Gelada
Coral Solà Puigvert
Eduard Vidal de Palol

Back to Top