Organització del Centre

Educació infantil de l'escola Petit Planço

Educació infantil
(de 3 a 6 anys)

Per dur a terme l’aprenentatge de les diferents matèries som dues mestres a cada classe.

Educació de primària de l'escola Petit Planço

Educació primària
(de 6 a 12 anys)

En les matèries de competències bàsiques treballem amb dues mestres per classe.

Alumnes ESO Petit Planço

Educació secundària
(de 12 a 16 anys)

Per poder atendre els nostres alumnes, ens organitzem en grups flexibles en les diferents matèries.

Back to Top